Η Ζωή εν Τάφω…

«Η ζωή εν τάφωκατετέθης, Χριστέ,και Αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο,συγκατάβασιν δοξάζουσαι την σην…» Ο θάνατος του Χριστού ας γίνει σωτήριος για εμάς, πηγή λύτρωσης που θα έλθει με την Ανάστασή Του.

Create a website or blog at WordPress.com

ΠΑΝΩ ↑